Verbeteringsproject van de Oud-Pernisseweg

Verdee Infra voert in opdracht van de gemeente Rotterdam het project voor de Oud-Pernisseweg uit. Het doel van dit project is om de kruising van de Oud-Pernisseweg met de ringweg te transformeren, met als resultaat een verbeterde toegankelijkheid en een geoptimaliseerde verkeersstroom voor zowel stadsbussen als voetgangers.

Wat gaan we doen?

De bestaande kruising (Oud Pernisseweg) wordt gereconstrueerd om deze toegankelijker te maken voor stadsbussen en de verkeersveiligheid te verhogen, zowel voor auto’s, fietsers als voetgangers. Bovendien wordt de ringweg opnieuw ingericht, aangezien parkeren momenteel op straat wordt gedoogd. Er zullen parkeervakken worden aangelegd in de nieuwe situatie, zodat bewoners en bezoekers kunnen parkeren. Hierdoor wordt ook de verkeerssituatie op de ringweg verbeterd.

Voortgang en planning

Momenteel zijn we druk bezig met onze werkzaamheden op de kruising. Zodra we hier klaar zijn, zullen we doorgaan met onze werkzaamheden op de ringweg. We verwachten dat we tot medio februari 2024 bezig zullen zijn en daarna kan iedereen genieten van een verbeterde verkeerssituatie. Dit zal zowel de toegankelijkheid voor stadsbussen als de verkeersveiligheid voor auto’s, fietsers en voetgangers ten goede komen.

Lees ook