Bodemsanering

Als (water)bodemsanering een onderdeel is van uw project kunt u dat tevens overlaten aan Verdee Infra. Met de benodigde certificaten en de juiste netwerkpartners, is Verdee Infra in staat volgens de BRL SIKB 7000 uitvoering bodemsanering, te  ontgraven en het afvoeren van vervuilde grond en grondwaterontrekking . Ook het verwijderen van baggerspecie behoort tot onze werkzaamheden. Maatwerk, vakmanschap, veiligheid en kwalititeit staan centraal bij onze saneringswerkzaamheden ten behoeve van de thema’s duurzaamheid en gezondheid.

Waarom bodemsanering bij Verdee Infra?

Voor Verdee Infra BV zijn kwaliteit en veiligheid één van de belangrijkste pijlers. Dit vormt de basis voor langdurige samenwerkingen met onze partners. Wij zijn in bezit van alle benodigde certificaten.  

Wij werken met: 

100% elektrische voertuigen

100% elektrische vrachtwagens

100% elektrische knikmopsen

100% elektrische shovels

100% elektrische trilplaten

Verdee Infra heeft jarenlange ervaring in de Grond-, Weg en Waterbouw. Wij hebben voor elke uitdaging, de juiste oplossing

We hebben een platte organisatiestructuur wat resulteert in optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers en ingehuurden.

Wij maken gebruik van een aantal deskundige vaste samenwerkingspartners, maar we zijn uiteraard altijd op zoek naar uitbreiding van deze samenwerkingsverbanden.