Over ons

Ons verhaal

Na jarenlang speculeren en brainstormen is medio 2019 Verdee Infra BV opgericht door twee enthousiaste professionals. IJsbrand en Ruud, beiden jarenlange ervaring in de Grond-, Weg en Waterbouw, vonden het tijd om hun krachten te bundelen met het idee om een duurzame totaaloplossing te bieden in zowel advies, ontwerp en realisatie van binnenstedelijke herinrichting en -reconstructie.

In 2020 heeft Verdee Infra een aantal meerjarige onderhoudscontracten overgenomen en manifesteerde zich vooral op binnenstedelijke projecten in Den Haag, Rotterdam en twee andere middelgrote gemeentes.

Per 2021 heeft Verdee Infra de lead in vier onderhoudscontracten en is zich zeer actief aan het positioneren op de openbare markt.

Binnenstedelijk

Het grootste gedeelte van ons werk is binnenstedelijk waarbij het minimaliseren van overlast altijd de uitdaging is. Door onze organisatiestructuur kunnen we de communicatielijnen kort houden en is iedereen hierdoor doordrongen van de noodzaak hiervan en kunnen we snel schakelen of werkwijzen aanpassen indien de situatie daar om vraagt. Dankzij onze vakmensen, de nieuwste technieken, goed materieel en de goede relatie met onze samenwerkingspartners, kunnen wij zeer effeciënt te werk gaan waarbij we leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid goed kunnen waarborgen.

partners

Verdee Infra BV heeft een platte organisatiestructuur wat resulteert in optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers en ingehuurden. De korte lijnen resulteren veelal in het snel kunnen schakelen en “mee bewegen” naar gelang de behoefte binnen een bepaald project. Verdee Infra is als MKB-bedrijf een geboren netwerkorganisatie waarbinnen het samenwerken met samenwerkingspartners in het DNA is verankerd. Voor het uitvoeren van grotere infraprojecten is het van belang gebruik te kunnen maken van betrouwbare samenwerkingspartners. 

Wij staan voor

1

Duurzaamheid

Verdee Infra draagt bij aan een beter milieu! Dit doen we door emissievrije voertuigen en bouwmachines te gebruiken op en naar onze projecten. Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en een betere luchtkwaliteit.

2

Veiligheid

Wij werken vanuit ons uitgangspunt: elke dag, iedere werknemer veilig en gezond weer thuis! Wij eisen dat onze medewerkers veiligheidsbewustzijn en veilig handelen. Dit vragen we ook aan onze opdrachtgevers, alleen samen kunnen we veilig werken.

3

Respect

Bij Verdee Infra behandelen we iedereen met respect en laten we iedereen in zijn of haar waarden.