Advisering

Voor en tijdens infrastructurele projecten denkt Verdee Infra graag met u mee om tot een zo efficiënt mogelijke uitvoer ervan te komen. Verdee infra adviseert u graag vanaf initiatief fase tot aan de uitvoeringsfase bij allerhande infrastructurele projecten.

Ieder project kent onzekerheden die grote invloed kunnen hebben op de kosten en de doorlooptijd. Het is belangrijk om deze onzekerheden in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen en te bepalen welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke absoluut niet.

Steden worden steeds drukker waarbij de diverse belanghebbenden; Bewoner, Ondernemer, Bezoeker elkaar beconcurreren over dezelfde vierkante centimeter. Door de soms uiteenlopende belangen van deze B.O.B.’s worden projecten meer en meer complex en dient er simultaan geschakeld te worden op meerdere niveaus. Zeker bij binnenstedelijke vraagstukken omvatten projecten steeds meer verschillende disciplines. Risicomanagement omvat naast het technische ontwerp ook omgevings-, politieke-, maatschappelijke- en financiële aspecten. Verdee Infra BV helpt opdrachtgevers om op een gestructureerde wijze in een vroeg stadium de mogelijke uitvoeringsrisico’s van projecten in kaart te brengen, inclusief de aard en omvang, deze te rangschikken en te beheersen, om zodoende de uitvoeringsprestaties te maximaliseren.

Waarom advisering bij Verdee Infra?

Voor Verdee Infra BV zijn kwaliteit en veiligheid één van de belangrijkste pijlers. Dit vormt de basis voor langdurige samenwerkingen met onze partners. Wij zijn in bezit van alle benodigde certificaten.  

Wij werken met: 

100% elektrische voertuigen

100% elektrische vrachtwagens

100% elektrische knikmopsen

100% elektrische shovels

100% elektrische trilplaten

Verdee Infra heeft jarenlange ervaring in de Grond-, Weg en Waterbouw. Wij hebben voor elke uitdaging, de juiste oplossing

We hebben een platte organisatiestructuur wat resulteert in optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers en ingehuurden.

Wij maken gebruik van een aantal deskundige vaste samenwerkingspartners, maar we zijn uiteraard altijd op zoek naar uitbreiding van deze samenwerkingsverbanden.