Rioolwerk

Een goede riolering is noodzakelijk voor het veilig en efficiënt afvoeren van afvalwater of hemelwater. Verdee Infra verzorgt diverse rioleringswerzaamheden volgens de geldende regelgevingen. Het aanleggen van nieuwe rioleringssystemen tijdens het bouwrijp maken van bouwgrond of het verangen of renoveren van bestaande systemen in binnestedelijke gebieden, Verdee infra heeft hiervoor alle expertise in huis. Van aanleg en renoveren van onderheide rioleringen, diep- en hoofdrioleringen, transportrioleringen tot infiltratievoorzieningen, Verdee Infra verzorgt het.

Waarom rioolwerk bij Verdee Infra?

Voor Verdee Infra BV zijn kwaliteit en veiligheid één van de belangrijkste pijlers. Dit vormt de basis voor langdurige samenwerkingen met onze partners. Wij zijn in bezit van alle benodigde certificaten.  

Wij werken met: 

100% elektrische voertuigen

100% elektrische vrachtwagens

100% elektrische knikmopsen

100% elektrische shovels

100% elektrische trilplaten

Verdee Infra heeft jarenlange ervaring in de Grond-, Weg en Waterbouw. Wij hebben voor elke uitdaging, de juiste oplossing

We hebben een platte organisatiestructuur wat resulteert in optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers en ingehuurden.

Wij maken gebruik van een aantal deskundige vaste samenwerkingspartners, maar we zijn uiteraard altijd op zoek naar uitbreiding van deze samenwerkingsverbanden.