Waterbouw

Waterbouw vormt naast grondwerk de basis voor een goede infrastructuur. Bestaande of de aan te brengen “droge” infrastructuur dient beschermd te worden tegen het water. Oevers beschermen tegen afkalving door het versterken ervan middels het aanbrengen van beschoeiing, glooiing, damwand of zoals regelmatig in binnenstedelijke gebied een walmuur, Verdee infra heeft hier de kennis, kunde en ervaring voor in huis. Ook voor het vervangen, dan wel herstellen van waterkerende constructies kunt u een beroep doen op ons.

Waarom waterbouw bij Verdee Infra?

Voor Verdee Infra BV zijn kwaliteit en veiligheid één van de belangrijkste pijlers. Dit vormt de basis voor langdurige samenwerkingen met onze partners. Wij zijn in bezit van alle benodigde certificaten.  

Wij werken met: 

100% elektrische voertuigen

100% elektrische vrachtwagens

100% elektrische knikmopsen

100% elektrische shovels

100% elektrische trilplaten

Verdee Infra heeft jarenlange ervaring in de Grond-, Weg en Waterbouw. Wij hebben voor elke uitdaging, de juiste oplossing

We hebben een platte organisatiestructuur wat resulteert in optimale betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel bij werknemers en ingehuurden.

Wij maken gebruik van een aantal deskundige vaste samenwerkingspartners, maar we zijn uiteraard altijd op zoek naar uitbreiding van deze samenwerkingsverbanden.