Expertises

Een goede infrastructuur valt of staat met goed grondwerk. Voor het aanleggen van wegen, het bouwrijp maken van terreinen, het ontgraven of aanvullen van bouwputten, herinrichten van wijken of straten, is grondverzet nodig. Verdee Infra verzorgt samen met de juiste mensen, het juiste matrieel en niet te vergeten vaste netwerkpartners voor een grondige voorbereiding en efficiënte uitvoering hiervan.  Van vooronderzoek, integrale advisering, uitvoer van af -en/of aanvoer van grond, bent u bij Verdee Infra aan het goede adres.

Een goede riolering is noodzakelijk voor het veilig en efficiënt afvoeren van afvalwater of hemelwater. Verdee Infra verzorgt diverse rioleringswerzaamheden volgens de geldende regelgevingen. Het aanleggen van nieuwe rioleringssystemen tijdens het bouwrijp maken van bouwgrond of het verangen of renoveren van bestaande systemen in binnestedelijke gebieden, Verdee infra heeft hiervoor alle expertise in huis. Van aanleg en renoveren van onderheide rioleringen, diep- en hoofdrioleringen, transportrioleringen tot infiltratievoorzieningen, Verdee Infra verzorgt het.

Als (water)bodemsanering een onderdeel is van uw project kunt u dat tevens overlaten aan Verdee Infra. Met de benodigde certificaten en de juiste netwerkpartners, is Verdee Infra in staat volgens de BRL SIKB 7000 uitvoering bodemsanering, te  ontgraven en het afvoeren van vervuilde grond en grondwaterontrekking . Ook het verwijderen van baggerspecie behoort tot onze werkzaamheden. Maatwerk, vakmanschap, veiligheid en kwalititeit staan centraal bij onze saneringswerkzaamheden ten behoeve van de thema’s duurzaamheid en gezondheid.

Open verhardingen
Verdee Infra mag zich specialist noemen in het aanbrengen van machinale bestrating, deze werkwijze zorgt voor een hoog tempo waardoor de overlast voor bewoners, ondernemers en bezoekers aanzienlijk wordt verminderd. Ook is deze werkwijze minder belastend voor de gezondheid van onze medewerkers.

Gesloten verhardingen
Voor het aanbrengen van asfalt maakt Verdee Infra gebruik van vaste partners, die over een zeer compact en wendbaar team van vakmensen beschikken, om zo te kunnen asfalteren volgens de nieuwste inzichten, technieken en kwaliteitsnormen binnen ons vak.

Waterbouw vormt naast grondwerk de basis voor een goede infrastructuur. Bestaande of de aan te brengen “droge” infrastructuur dient beschermd te worden tegen het water. Oevers beschermen tegen afkalving door het versterken ervan middels het aanbrengen van beschoeiing, glooiing, damwand of zoals regelmatig in binnenstedelijke gebied een walmuur, Verdee infra heeft hier de kennis, kunde en ervaring voor in huis. Ook voor het vervangen, dan wel herstellen van waterkerende constructies kunt u een beroep doen op ons.

Voor en tijdens infrastructurele projecten denkt Verdee Infra graag met u mee om tot een zo efficiënt mogelijke uitvoer ervan te komen. Verdee infra adviseert u graag vanaf initiatief fase tot aan de uitvoeringsfase bij allerhande infrastructurele projecten.

Ieder project kent onzekerheden die grote invloed kunnen hebben op de kosten en de doorlooptijd. Het is belangrijk om deze onzekerheden in een zo vroeg mogelijk stadium vast te stellen en te bepalen welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke absoluut niet.