Voortgang Peitkreek

Werkzaamheden Peitkreek

Verdee Infra deelt met genoegen een recente update betreffende de voortgang van de lopende projecten in de Peitkreek en omliggende gebieden. Het goede nieuws is dat de werkzaamheden gestaag en volgens plan vorderen, met verschillende belangrijke mijlpalen die reeds zijn bereikt.

Een aantal stappen in het project zijn met succes afgerond:

  1. Straatwerk Opgebroken: Het straatwerk is vakkundig verwijderd. Dit was noodzakelijk vanwege de staat van de wegen en trottoirs.
  1. Kolkleidingen Vervangen en Verbeterd: Na het verwijderen van het straatwerk zijn de oude kolkleidingen vervangen en opnieuw aangelegd om de waterafvoer en infrastructuur te verbeteren.
  1. Volledige Herbestrating: Het proces van herbestrating omvatte niet alleen de rijbanen en de rijweg, maar ook parkeerplaatsen en trottoirs. Dit heeft geleid tot een volledig vernieuwde en versterkte infrastructuur.
  1. Verbeterde Groenvoorzieningen: Om de leefbaarheid van het gebied te vergroten, zijn op verschillende locaties nieuwe boomgaten met boomzand aangevuld, wat de basis legde voor toekomstige groenprojecten.

Het doel van deze grootschalige herinrichtingswerkzaamheden is om de infrastructuur en de verkeerssituatie in de Peitkreek en omliggende gebieden te verbeteren. Een van de belangrijkste voordelen van deze inspanningen is dat het ophogen van de rijbanen en trottoirs, vanwege bodemverzakking, ervoor zal zorgen dat auto’s niet langer op trottoirs parkeren. In plaats daarvan zullen nieuwe parkeervakken worden aangelegd, wat zal bijdragen aan een veiliger en georganiseerder straatbeeld.

We zijn verheugd om te zien dat de verbeteringen gestaag vorderen en kijken uit naar een vernieuwde en verbeterde Peitkreek.