Katwijk Cleijn Duin

Opdrachtgever

Gemeente Katwijk

Soort werk

GWW

Duur van het werk

Maart 2024 – Zomer 2024

Aanneemsom

€ 2.950.000,-

Van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben wij opdracht gekregen voor uitvoering van bestek 2018-14 “Dalenbuurt-West”.  Het werk is na een openbare aanbesteding op basis van laagste prijs aan ons gegund.

Het project Dalenbuurt-west betreft het verwijderen van het bestaande riool, het aanleggen van een GWA en HWA-DT riool, het vernieuwen van de bestratingen en het onderhoud van
2 verkeersbruggen en 1 keerconstructie.

De werkzaamheden ten behoeve dit project bestaan in hoofdzaak uit:

 • opruimwerkzaamheden en voorbereidende werkzaamheden;
 • het verwijderen van ca. 12.900 m2 bitumineuze verhardingen;
 • het verwijderen van ca. 23.590 m2 elementenverhardingen;
 • het verwijderen van bomen en overige groenvoorzieningen;
 • het verwijderen van ca. 1.411 m1 betonnen riolering;
 • het verwijderen van ca. 342 m1 PVC riolering;
 • het verrichten van grondwerk;
 • het aanbrengen van ca. 1.738 m1 PVC riolering;
 • het aanbrengen van ca. 2.902 m1 DT riolering;
 • het aanbrengen van ca. 29.130 m2 elementenverhardingen;
 • het aanbrengen van ca. 5.845 m2 bitumineuze verhardingen;
 • het aanbrengen van 28 st ondergrondse afvalcontainers;
 • het onderhouden van 2 verkeersbruggen;
 • het onderhouden van 1 keerconstructie.

Het uit te voeren werk is gelegen in de Dalenbuurt in de wijk Oostgaarde in de gemeente
Capelle aan den IJssel.