Groot onderhoud Scheveningseweg

Het wegdek van de Scheveningseweg tussen het Carnegieplein en de Johan de Wittlaan vertoont  ernstige spoorvorming. Om dit op te lossen, voert Verdee Infra, in opdracht van de gemeente Den Haag, herstelwerkzaamheden uit door het opnieuw leggen van klinkers. De werkzaamheden zijn gestart in de week van 16 oktober 2023 en zullen naar verwachting gereed zijn eind maart 2024, waarna de weg weer toegankelijk zal zijn.

Het herstraten van het wegdek tussen het Carnegieplein en de Johan de Wittlaan gebeurt door hergebruik van de bestaande klinkers.

De werkzaamheden worden uitgevoerd aan de rijbaan van de Scheveningseweg, specifiek tussen het Carnegieplein en de Johan de Wittlaan, alleen in de richting naar Scheveningen. Deze werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 4 fasen.

Duurzaam bestraten

Inzet op duurzaamheid is een prioriteit voor Verdee Infra, daarom maken we op de Scheveningseweg gebruik van onze Knikmops op waterstof en onze 100% elektrische Roadprinter Eco bestratingsmachine. Dit sluit naadloos aan bij onze MVO- en duurzaamheidsdoelstellingen. Met deze eco-Roadprinter kunnen we de gehele straat, in één keer perfect bestraten. Bovendien is de Roadprinter volledig elektrisch en produceert daardoor geen enkele uitstoot, wat gunstig is voor de omgeving.

Samen met de gemeente doen we er alles aan om veilig te werken. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen te waarschuwen en hen weg te houden van het werkterrein.