Raamovereenkomst Gooise meren

Van links naar rechts: IJsbrand Bedee (Verdee Infra), Gerard Rill (Gooise Meren, afdelingsmanager BORG), Ruud Verachtert (Verdee Infra).

Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding Gooise Meren definitief gegund aan Verdee Infra

Gemeente Gooise Meren (Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden) heeft overeenkomst onderhoud elementenverharding definitief gegund aan Verdee Infra. Verdee Infra zal de komende jaren het onderhoud uitvoeren aan elementenverhardingen binnen de bovenstaande gebieden. Op 27 februari jl. heeft de ondertekening van de raamovereenkomst plaatsgevonden (zie foto) tussen Gerard Rill(afdelingsmanager BORG, Gooise Meren) en Verdee Infra(IJsbrand Bedee & Ruud Verachtert).

Gunnen op waarde

Verdee Infra haalde een score van gemiddeld 95% (goed – uitstekend) op een casus waarbij het plan van aanpak als goed doordacht werd omschreven. Voor het onderdeel ontzorgen van de opdrachtgever hebben wij zelfs een 100% score (uitstekend) gekregen. Dit door het toepassen van de juiste tools waarmee wij volledig aansluiten op de wens van de opdrachtgever in het kader van de communicatie. Verder prees de opdrachtgever ons dat zij positief is over dat we snel kunnen schakelen indien onvoorziene omstandigheden optreden aangezien wij alle relevante disciplines zelf in huis hebben.