Herinrichting Cleijn Duin

Op 11 maart 2024 is Verdee Infra gestart met de herinrichting van Cleijn Duin in de gemeente Katwijk, deze werkzaamheden heeft Verdee Infra middels een meervoudig onderhandse aanbesteding eind vorig jaar aangenomen.

Werkzaamheden

De herinrichting omvat onder meer het vervangen van de bestaande rijbaanverharding door nieuwe straatbakstenen en het vernieuwen van de trottoirs. Tevens zullen groene parkeervakken worden aangelegd, waarbij waterdoorlatende stenen worden gebruikt om grasgroei mogelijk te maken. Bomen, planten en struiken zullen worden verwijderd en opnieuw aangebracht om het groen te verbeteren. Daarnaast wordt een DIT-drainagesysteem en transportriool aangelegd, onder archeologische begeleiding in een gebied met mogelijke resten vanuit de oorlog. Dit zal gebeuren door een onderzoek naar ontplofbare oorlog resten(OOO) tijdens de werkzaamheden.

Duurzaamheid – ZERO emissie

Om tegemoet te komen aan de duurzaamheidswens van de gemeente Katwijk om in 2030 CO2-neutraal te bouwen,  maken we op dit project gebruik  van elektrisch materieel en een ‘groene’ bouwkeet met zonnepanelen. Bovendien recyclen we vrijgekomen grond en zand binnen het project, waardoor we de emissie verminderen.

Communicatie

Voor deze werkzaamheden hebben we een WhatsApp-groep voor de gemeenschap opgezet. Via deze WhatsApp-groep zullen we de bewoners op de hoogte houden van de werkzaamheden, planningen, bereikbaarheid en andere belangrijke informatie.

Scan de QR-code of klik erop