Herinrichting Anna van Buerenstraat

Verdee Infra heeft succesvol samengewerkt met de Gemeente Den Haag in een bouwteam voor de transformatie van de Anna van Buerenstraat. Sinds 2015 werd de Anna van Buerenstraat gebruikt als bouw- en opslagterrein voor het busstation.

Nu het nieuwe busstation gereed is, kan de straat, die fungeert als schakel tussen het Anna van Buerenplein en het Spoorpark, definitief worden ingericht. Verdee Infra heeft samen met de Gemeente Den Haag het definitieve ontwerp voor het straatniveau verder technisch uitgewerkt en uitgevoerd.

De vernieuwde Anna van Buerenstraat biedt nu een verbeterde inrichting met meer groen en betere verlichting. Dit zorgt niet alleen voor een aantrekkelijkere omgeving, maar draagt ook bij aan de verkeersveiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Definitief Ontwerp

Ter hoogte van het Anna van Buerenplein is ruimte gecreëerd voor ontvangst en een kort verblijf van groepen mensen. Op deze manier wordt voldoende ruimte gewaarborgd indien er een nieuwe ingang naar het Nationaal Archief wordt gerealiseerd.

Er wordt een losliggend en verhoogd groenelement geplaatst, omrand met een zitrand, vergelijkbaar met de elementen op het plein. Het vak zal worden voorzien van lage bloeiende beplanting, heesters en meerstammige kleine bomen. Ook de ondergrondse voorzieningen ten behoeve van de groei- en vochtverbetering zijn vergelijkbaar met die op het plein.

De beplanting verderop langs het station wordt teruggebracht tot een haag langs de uitrit van de garage, die tevens het noodluik opneemt en camoufleert. De overige ruimte zal worden verhard en zorgt voor een doorloop onder het viaduct. De gebruikte materialen, gebakken mangaanklinkers, sluiten aan op die van het Anna van Buerenplein.

Duurzaamheid

De belangrijkste maatregel in de Anna van Buerenstraat is het toevoegen van groen. Momenteel is het gebied voornamelijk versteend. Om wateroverlast te verminderen en hittestress te verminderen, is er een retentiesysteem aangelegd als onderdeel van ons uitgevoerde werk.

Dit systeem bestaat uit een waterbuffer met capillaire verbindingstukken, die zich onder de groenvakken bevindt. Door de capillaire werking van de verbindingstukken wordt het water uit de buffer in de grond van de groenvakken opgenomen. Hierdoor ontstaat een kunstmatige grondwaterstand, waardoor de planten en bomen vocht kunnen opnemen via hun wortels.

Het retentiesysteem wordt gevoed door acht waterafvoeren (regenpijpen) van het pand van het Nationaal Archief. Bij regen wordt het systeem automatisch gevuld. Tijdens langere droge periodes is het ook mogelijk om het systeem ‘handmatig’ te vullen.

Net als op het Anna van Buerenplein gelden er in de Anna van Buerenstraat hogere eisen op het gebied van duurzaamheid en uitstraling voor bestrating, straatmeubilair en groenvoorzieningen. We maken gebruik van standaardmaterialen die geschikt zijn voor toekomstig hergebruik.

De Anna van Buerenstraat is een belangrijke toegangsweg naar station Den Haag Centraal. Dankzij de inspanningen van het bouwteam, bestaande uit Verdee Infra en de Gemeente Den Haag, is de openbare ruimte nu veiliger.

De werkzaamheden zijn door Verdee Infra uitgevoerd van mei 2022 tot en met  maart 2023. Verdee Infra blijft zich na deze werkzaamheden inzetten voor het verbeteren van de infrastructuur en het creëren van duurzame oplossingen in de randstad.