Grootonderhoud Paulus Potterstraat Den Haag

Verdee Infra voert in opdracht van de gemeente Den Haag groot onderhoud uit in de Paulus Potterstraat. Dit project heeft als doel de lokale infrastructuur in dit gebied te verbeteren  

Dit project bestaat uit enkele belangrijke stappen om de infrastructuur van de Paulus Potterstraat te verbeteren:

1. Opbreken van de bestaande bestrating: We zijn begonnen met het verwijderen van de oude bestrating in het betrokken gebied.

2. Aanbrengen van nieuwe rioolaansluitingen: Na het opbreken van de bestrating zullen we nieuwe rioolaansluitingen installeren om de afvoer van water en afval te optimaliseren.

3. Herstellen van de bestrating: Tot slot zullen we de opgebroken bestrating vervangen door nieuwe materialen, wat niet alleen de functionaliteit maar ook de uitstraling van de straat zal verbeteren.

Het grootonderhoudsproject in de Paulus Potterstraat is gestart op 29 augustus, met werkzaamheden tussen de Abraham Bloemaertstraat en Jacob Jordaenstraat. We verwachten dat het project ongeveer acht weken in beslag zal nemen. Gedurende deze tijd zetten we ons in om de werkzaamheden efficiënt uit te voeren met minimale verstoring voor bewoners en bedrijven in het gebied. We begrijpen hoe belangrijk het is om de Paulus Potterstraat bereikbaar te houden tijdens deze werkzaamheden. Daarom willen we benadrukken dat de straat bereikbaar blijft dankzij het gebruik van loopschotten.

Dit grootschalige onderhoudsproject draagt bij aan een betere leefomgeving en veiligheid in de Paulus Potterstraat en de omliggende gebieden. Het vernieuwen van de infrastructuur zal zorgen voor een soepelere verkeersdoorstroming en de algehele uitstraling van de stad versterken. Daarnaast zullen verbeterde rioolaansluitingen de kans op wateroverlast verminderen.