Feestelijke Opening Boekhorststraat

Een nieuw Hoofdstuk in Den Haag
Op 29 juni 2023 werd met veel enthousiasme en vreugde de langverwachte opening van de Boekhorststraat in Den Haag gevierd. Na vijf maanden van hard werken en grote anticipatie kwamen bewoners, winkeliers, medewerkers van Verdee Infra en vertegenwoordigers van de Gemeente Den Haag samen om de voltooiing van de herinrichting van deze belangrijke straat te vieren. 

Officiële opening
Het ceremoniële lintje werd om 17:00 uur doorgeknipt door het Hoofd van het ingenieursbureau Den Haag, waarmee de officiële opening een feit was. Na het officiële gedeelte liepen alle aanwezigen in een feestelijke optocht naar het midden van de straat, waar een toost werd uitgebracht op de vernieuwde Boekhorststraat. De sprekers spraken hun dank uit aan alle partijen die hebben bijgedragen aan het succes van het project, met speciale vermelding van Verdee Infra, dat een essentiële rol als aannemer heeft gespeeld bij de herinrichting van de Boekhorststraat.

Wat hebben we gedaan?
De herinrichting van de Boekhorststraat is op 20 februari 2023 van start gegaan in opdracht van de gemeente Den Haag. In het nieuwe ontwerp zijn de parkeervakken verplaatst naar de linkerzijde van de straat en geïntegreerd in de trottoirs. Daarnaast zijn er groenvakken gecreëerd en zijn er bomen geplant. De materialen van de rijbaan, parkeervakken en ondergrondse infrastructuur zijn volledig vernieuwd, wat heeft geleid tot een totale verandering van het straatbeeld.