Erkend Sociaal ondernemerschap

Erkenning en inclusie bij Verdee Infra

Bij Verdee Infra zijn we trots op onze erkenning als sociaal ondernemer. Onze personeels-BV is officieel erkend voor ons inzet op het gebied van sociaal ondernemerschap. Dit certificaat toont aan dat we actief bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Inclusie is een kernwaarde binnen Verdee Infra. Wij geloven dat iedereen een eerlijke kans verdient om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Ons beleid is erop gericht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te integreren in ons team. Door deze inclusieve benadering bieden we niet alleen werkgelegenheid, maar ook een ondersteunende omgeving waarin iedereen kan groeien en zijn of haar potentieel kan benutten.

Iedereen krijgt een eerlijke kans

Bij Verdee Infra streven we ernaar dat iedereen een eerlijke kans krijgt. Wij bieden kansen aan mensen die minder makkelijk aan werk komen, maar die wel willen en kunnen werken. Deze mensen zitten vaak al een tijdje thuis met een uitkering of hebben een arbeidsbeperking. Door hen in dienst te nemen, bieden we niet alleen financiële zelfstandigheid, maar ook erkenning en de mogelijkheid om zich professioneel en persoonlijk te ontwikkelen. Dit levert niet alleen voordelen op voor de werknemers, maar ook voor ons als bedrijf.

Wij geloven dat het bijdragen aan een betere wereld begint met sociaal ondernemen. Bij Verdee Infra geven we mensen die al een tijd zonder werk zitten of een arbeidsbeperking hebben, de kans om weer aan de slag te gaan. Dit biedt hen niet alleen een inkomen, maar ook erkenning en een kans om te groeien. Het resultaat is een meer inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen die kan werken, daadwerkelijk werk heeft.

Voordelen van Sociaal ondernemen

Vermindering van werkloosheid

Door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te integreren, dragen we bij aan de vermindering van werkloosheid en geven we deze individuen een nieuwe kans op een waardig leven.

Bevordering van gelijkheid en rechtvaardigheid

Sociaal ondernemen zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht hun achtergrond of beperking, gelijke kansen krijgt op werk en ontwikkeling.

Stimuleren van economische groei

Door meer mensen aan het werk te helpen, dragen we bij aan de groei van de lokale en nationale economie.

Ondersteuning van maatschappelijke ontwikkeling

Het creëren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen helpt bij het oplossen van bredere maatschappelijke problemen, zoals armoede en sociale uitsluiting.

Verdee Infra heeft mij de kans gegeven om opnieuw aan de slag te gaan, ondanks mijn beperking.

Een greep uit onze opdrachtgevers